Заштита података о личности

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност:

Данијел Драгосављевић

danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

021/487-4074