ZAHVALJUJUĆI POKRAJINI STUDENTI I NASTAVNICI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DOBILI NOVU STUDENTSKU SLUŽBU

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević otvorio je danas renovirani prostor studentske službe na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Tom prilikom, Milošević je naglasio da su nastavnici ovog Fakulteta prepoznatljivi pre svega po svojoj naučnoj produkciji i da se, zahvaljujući broju radova i citiranosti istraživača, svrstavaju u jedan od tri najbolja fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

„Prirodno-matematički fakultet nije fakultet koji kreira probleme, on ih rešava. Upravo zbog toga smo zajednički, u saradnji sa Rektoratom i sa jednim provajderom, omogućili da Fakultet dobije novi antenski sistem – 4G mrežu, koja neće ugrožavati zdravlje studenata i koja će omogućiti uspešniju i bržu komunikaciju“, naglasio je Milošević i dodao da će novi antenski sistem mobilne telefonije doneti Fakultetu između osam i devet hiljada evra godišnje.
Adaptaciju prostorija studentske službe obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost preko javnog konkursa za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu. Sekretarijat je za tu namenu izdvojio dva miliona dinara.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Milica Pavkov-Hrvojević, istakla je da su zahvaljujući sredstvima Sekretarijata rešili dva velika problema, jedan je nova studentska služba, a drugi je uklanjanje radioaktivnog gromobrana.

„Moram da iskažem veliko zadovoljstvo, jer sadašnji sastav Sekretarijata ima puno razumevanja za probleme visokoškolskih institucija i nadam se da će se u budućnosti ovo partnerstvo nastaviti“, rekla je dekan Pavkov-Hrvojević.

Postojeće prostorije studentske službe postale su neadekvatne s obzirom na to da je vremenom došlo do povećanja obima posla, broja osoblja i broja studenata. Studentska služba Prirodno-matematičkog fakulteta opslužuje oko 6000 studenata i više od 400 nastavnika i saradnika.

Adaptacijom prostorija Studentske službe proširen je prostor Službe prema postojećem holu, formiranjem zasebnih šalterskih prostora, čime je dosadašnji kancelarijski prostor izolovan, kako bi službenici imali uslove da posvećeno obavljaju svoj posao. Takođe, obezbeđen je i adekvatan prostor za arhivsku građu.

img_1315novo

img_1289novo