ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОКРАЈИНИ СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА ДОБИЛИ НОВУ СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић отворио је данас реновирани простор студентске службе на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Том приликом, Милошевић је нагласио да су наставници овог Факултета препознатљиви пре свега по својој научној продукцији и да се, захваљујући броју радова и цитираности истраживача, сврставају у један од три најбоља факултета Универзитета у Новом Саду.

„Природно-математички факултет није факултет који креира проблеме, он их решава. Управо због тога смо заједнички, у сарадњи са Ректоратом и са једним провајдером, омогућили да Факултет добије нови антенски систем – 4G мрежу, која неће угрожавати здравље студената и која ће омогућити успешнију и бржу комуникацију“, нагласио је Милошевић и додао да ће нови антенски систем мобилне телефоније донети Факултету између осам и девет хиљада евра годишње.
Адаптацију просторија студентске службе обезбедио је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност преко јавног конкурса за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2016. годину. Секретаријат је за ту намену издвојио два милиона динара.

Декан Природно-математичког факултета проф. др Милица Павков-Хрвојевић, истакла је да су захваљујући средствима Секретаријата решили два велика проблема, један је нова студентска служба, а други је уклањање радиоактивног громобрана.

„Морам да искажем велико задовољство, јер садашњи састав Секретаријата има пуно разумевања за проблеме високошколских институција и надам се да ће се у будућности ово партнерство наставити“, рекла је декан Павков-Хрвојевић.

Постојеће просторије студентске службе постале су неадекватне с обзиром на то да је временом дошло до повећања обима посла, броја особља и броја студената. Студентска служба Природно-математичког факултета опслужује око 6000 студената и више од 400 наставника и сарадника.

Адаптацијом просторија Студентске службе проширен је простор Службе према постојећем холу, формирањем засебних шалтерских простора, чиме је досадашњи канцеларијски простор изолован, како би службеници имали услове да посвећено обављају свој посао. Такође, обезбеђен је и адекватан простор за архивску грађу.

img_1315novo

img_1289novo