ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 48 МИЛИОНА ДИНАРА

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је данас уговоре представницима факултета, високих школа и студентских центара из Новог Сада, Суботице, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Кикинде, који су добили средства на три конкурса Покрајинског секретаријата високо образовање и научноистраживачку делатност у 2017. години. Средства, у укупном износу до 48 милиона динара, добила је 21 установа, и то за: суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, потом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда, као и за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања.

Истичући да у нашем друштву постоје многе пословичне слабости, међу којима су и недостатак способности да планирамо и пројектујемо одређене ствари, те да одржавамо оно што је неко пре нас направио, председник Мировић је изразио задовољство због тога што је са представницима високошколских установа из Војводине координисан процес у којем ће додељеним средствима, макар делимично, моћи да се врати функција која је тим објектима намењена.

Мировић је додао и да је, ако су овој години значајније повећана средства за одржавање и опремање објеката, као и за текуће трошкове на факултетима и на вишим школама, природно очекивати да се у најмању руку за студенте не повећавају трошкови студирања, те да би било идеално да се, тамо где је то могуће, трошкови смање.

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, рекао је да је данас заокружен веома важан процес који треба да допринесе унапређењу рада високошколских установа и студентског стандарда.

„Ми смо партнери и убудуће, и верујем да ћемо пре свега, ако остваримо уштеде у овом сегменту омогућити квалитетнију и креативнију политику, трудећи се не само да очувамо квалитет наших наставника, него и позицију важног субјекта образовног процеса – студента“, рекао је проф. др Милошевић.

18052017_mirovic_fakulteti-03novo

18052017_mirovic_fakulteti-02novo