ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 48 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас уговоре представницима факултета, високих школа и студентских центара из Новог Сада, Суботице, Зрењанина, Вршца, Сремске Митровице и Кикинде, који су добили средства на три конкурса Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у 2018. години.

Обраћајући се присутнима покрајински секретар Милошевић је нагласио да је Покрајинска влада и овог пута била партнер свим високошколским институцијама у Покрајини.

„Ове године издвојено је приближно тридесет милиона динара за поправку објеката, шест милиона смо определили за набавку опреме и дванаест милиона динара смо издвојили за објекте студентског стандарда у Новом Саду и Суботици“, рекао је Милошевић и додао да су највећи износи додељени не само Природно-математичком факултету, због санације енергетског система, већ је и шест и по милиона динара издвојено за фасаду Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, као и за опрему високих васпитачких школа у Кикинди, Вршцу и Сремској Митровици.

„Ми смо из текуће буџетске резерве, само у последњих шест месеци, издвојили негде око 60 милиона динара, од тога је 32 милиона добила Академија уметности за набавку музичких инструмената, а пре неколико дана Покрајинска влада је одобрила и три и по милиона динара за превоз, монтажу и стављање у функцију оргуља. Такође, око 16 милиона смо издвојили за Институт за прехрамбене технологије за контролисање квалитета хране, а пре тога смо сличан износ издвојили за вински анализатор, дакле фокус нам је на свему што је у вези са науком и привредом“, рекао је Милошевић и нагласио да је реч о средствима која нису била планирана у буџету Секретаријата, већ је Покрајинска влада издвојила додатна средства, зато што јој је циљ да научноистраживачку делатност промовише као примењену делатност, која доприноси унапређењу укупног  привредног живота земље.

Ове године средства у укупном износу од 48 милиона динара, добило је 9 факултета Универзитета у Новом Саду, 7 високих школа струковних студија и 2 Студентска центра у Новом Саду и Суботици.