VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U AP VOJVODINI PRVI PUT DOBILE SREDSTVA ZA RAZVOJNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore predstavnicima akreditovanih visokih škola strukovnih studija, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih strukovnih škola sa teritorije AP Vojvodine u 2017. godini.

Čestitajući rukovodiocima razvojnoistraživačkih projekata, Milošević je istakao da je ideja za raspisivanje ovog Konkursa potekla od samih predstavnika visokih škola i da je osim naučno-istraživačkih projekata koji su privilegija instituta i fakulteta, Pokrajinska vlada prepoznala značaj razvojnoistraživačkih projekata, koji se po prvi put finansiraju i koji su namenjeni isključivo visokim strukovnim školama.

„ Kada je reč o visokom obrazovanju, pored naučno-istraživačkih, podjednako su nam važni i projekti nacionalnih manjina, umetničko-istraživački projekti, ali i razvojnoistraživački projekti. Ovim projektima podstičemo novi kvalitet -„znanje kao tržišna kategorija“. Iako se to često demantuje, naprosto znanje jeste i „roba“ i „novac“, jer je usmereno na pomoć privredi, pre svega u osnaživanju razvojnog sektora. Privreda u najširem smislu je i kvalitet ljudi sa kojima radimo, jednako kako njihovo obrazovanje, tako i njihovo vaspitanje. Sve to treba da doprinese jednoj novoj vrednosti, jednom trendu razvoja koji ne proističe iz takozvane „socijalne ekonomije“, nego iz razvojne, one koju stvaraju inovacije i nova rešenja, a nastaju u okviru instituta, visokih škola i fakulteta“, rekao je Milošević i najavio da će u narednoj godini budžet za ovaj Konkurs biti uvećan za 10 do 20 procenata.

Na Konkurs, za čiju realizaciju je predviđeno 5 miliona dinara, stiglo je ukupno 13 prijava, a odobreno je 10 predloga projekata sa 9 visokih škola strukovnih studija, i to: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica; Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad; Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu; Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu; Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica; Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac; Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi.