ВИСОКE ШКОЛE СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У АП ВОЈВОДИНИ ПРВИ ПУТ ДОБИЛЕ СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић уручио је данас уговоре представницима акредитованих високих школа струковних студија, који су добили средства на основу Јавног конкурса за финансирање развојноистраживачких пројеката високих струковних школа са територије АП Војводине у 2017. години.

Честитајући руководиоцима развојноистраживачких пројеката, Милошевић је истакао да је идеја за расписивање овог Конкурса потекла од самих представника високих школа и да је осим научно-истраживачких пројеката који су привилегија института и факултета, Покрајинска влада препознала значај развојноистраживачких пројеката, који се по први пут финансирају и који су намењени искључиво високим струковним школама.

„ Када је реч о високом образовању, поред научно-истраживачких, подједнако су нам важни и пројекти националних мањина, уметничко-истраживачки пројекти, али и развојноистраживачки пројекти. Овим пројектима подстичемо нови квалитет -„знање као тржишна категорија“. Иако се то често демантује, напросто знање јесте и „роба“ и „новац“, јер је усмерено на помоћ привреди, пре свега у оснаживању развојног сектора. Привреда у најширем смислу је и квалитет људи са којима радимо, једнако како њихово образовање, тако и њихово васпитање. Све то треба да допринесе једној новој вредности, једном тренду развоја који не проистиче из такозване „социјалне економије“, него из развојне, оне коју стварају иновације и нова решења, а настају у оквиру института, високих школа и факултета“, рекао је Милошевић и најавио да ће у наредној години буџет за овај Конкурс бити увећан за 10 до 20 процената.

На Конкурс, за чију реализацију је предвиђено 5 милиона динара, стигло је укупно 13 пријава, а одобрено је 10 предлога пројеката са 9 високих школа струковних студија, и то: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица; Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину; Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци; Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; Висока техничка школа струковних студија, Суботица; Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов“ Вршац; Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.