VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA OBELEŽILA 60 GODINA POSTOJANJA

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević prisustvovao je danas proslavi jubileja – 60 godina postojanja Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu. Tim povodom sekretar Milošević je izjavio da mu je drago što na proslavi jubileja ima priliku da obiđe novoizgrađene nastavničke kabinete i laboratorije Škole.

„Na ovaj način zaposleni u Školi su pokazali da razmišljaju o unapređenju resursa koji ima veliki značaj u akreditaciji ove visokoškolske institucije. Zadovoljni smo i koliko Škola procentualno učestvuje u korišćenju budžetskih sredstava u odnosu na ukupna sredstva, a to je 44 procenata i za pohvalu je i direktora i celokupnog kolektiva“, rekao je sekretar Milošević i dodao da u budućnosti treba i dalje raditi na internacionalizaciji i digitalizaciji, ali uvek u pravcu humanizacije, dakle na dobrobiti zaposlenih nastavnika, nenastavnog osoblja, a pre svega, studenata.

Škola je počela sa radom davne 1959, kao Viša mašinska škola, a danas je akreditovana sa svojih 10 studijskih programa na osnovnim i 2 studijskih programa na master strukovnim studijama. Zvanje koje se dobija po završetku je inženjer strukovnih studija – za prvi stepen studija i master strukovnih studija za drugi stepen.

Prema rečima prof. dr Branka Savića, direktora Škole u skladu sa Bolonjskim sistemom u Visokoj tehniškoj školi se obrazuje više od 1.700 studenata godišnje, što je čini najvećom tehničkom školom u Srbiji, po broju studenata.

„Za šezdeset godina postojanja iz Škole je izašlo 14.000 diplomiranih studenata i oko 1.000 studenata koji su završili master specijalističke studije. To su danas uspešni privrednici koji rade u svojim ili državnim preduzećima, zahvaljujući kompetencijama koje su stekli u ovoj Školi“, naglasio je direktor Savić.

Škola poseduje savremenu opremu, najnovija nastavna sredstva, laboratorije i literaturu neophodnu za kvalitetan i uspešan rad studenata, predavača i profesora. Studenti tokom trogodišnjeg školovanja i inženjerske prakse u toku celog šestog semestra stiču praktična znanja iz kruga izabranih, najkvalitetnijih preduzeća sa kojima Škola ima ugovorenu saradnju.

Uspostavljena je međunarodna saradnja sa mnogim visokoškolskim ustanovama u Rusiji, Slovačkoj, Češkoj, Francuskoj, Engleskoj, Grčkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.