VISOKA POSLOVNA ŠKOLA OBELEŽILA 60 GODINA POSTOJANJA

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević prisustvovao je danas proslavi jubileja – 60 godina postojanja Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Tim povodem sekretar Milošević je izjavio da je reč o velikoj Školi u svakom pogledu i da je od svog osnivanja do danas stalno napredovala i rasla.

„Bez obzira na to da li je reč o strukturnom povezivanju dve škole da bi nastala jedna ili je reč o osavremenjivanju studijskih programa ili o novim kvadratima škole, uvek je to bio napredak“, kazao je sekretar Milošević i dodao da danas možemo svedočiti da je više od 300 studenata upisalo prvu godinu u Visokoj poslovnoj školi.

„Verujem da smo zajedničkim snagama rukovodstva Škole i Pokrajinske vlade, kao partneri, pomogli vrednim nastavnicima koji su, kroz savremene studijske programe, poseban odnos prema privredi i internacionalizaciji onoga što rade, pokazali da su pre svega pomogli sebi. Mi smo tu bili partneri i drago mi je što smo na tom putu uspeli“, zaključio je sekretar Milošević.

Povodom proslave jubileja u Visokoj poslovnoj školi otvoren je „Centar za izuzetnost prof. Dušan Šiđanski“ pri Univerzitetu u Ženevi.

„Tu saradnju smo započeli pre dve godine, kada je malo ko verovao da ćemo u tome i uspeti, jer smo prolazili kroz mnogobrojne probleme. Naš cilj je da studentima pružimo viši nivo obrazovanja, pre svega kroz kvalitet, ali i usavršavanje naših profesora, jer smo shvatili da jedino celoživotnim učenjem možemo postići uspeh“, rekla je dr Jelena Damnjanović, direktor Visoke poslovne škole.

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola koja ima tradiciju u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke. Škola je pravni sledbenik Više poslovne škole, Novi Sad (1996), koja je nastala spajanjem Više ekonomske-komercijalne škole (1959) i Više škole za organizaciju i informatiku (1967), obe iz Novog Sada.

Diplomirani studenti Škole, kojih je do sada više od 35.000, našlo je zaposlenje u bankama, revizorskim kućama, turističkim kompanijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima ili vladinim organizacijama. U protekloj deceniji, Škola je dobila veliki broj nagrada i priznanja za svoj uspešan rad, kvalitet, organizaciju nastave i rad svojih profesora.

Uspostavljena je međunarodna saradnja sa mnogim visokoškolskim ustanovama u Evropi, a studentima je omogućena razmena i usavršavanje na mnogobrojnim visokoškolskim ustanovama u Evropi.