U SREMSKOJ MITROVICI PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O USAVRŠAVANJU VASPITAČA

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom: „Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – stanje i perspektive“, otvorena je danas u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum u Sremskoj Mitrovici.

Konferenciju je otvorila zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Dušica Rakić, koja je tom prilikom ukazala na važnost stalnog profesionalnog usavršavanja, pogotovu kada je reč o vaspitačkom i učiteljskom pozivu.

„Shvatajući važnost vaše struke, Sekretarijat je ove godine prvi put raspisao konkurs za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata koji su isključivo namenjeni visokim strukovnim školama. Na ovaj način mi smo pokazali da želimo da se i vi uključite u naučna istraživanja, kao i vaše kolege na visokoobrazovanim institucijama“, rekla je zamenica Rakić i dodala da se kvalitet profesionalnog delovanja učitelja temelji na kompetencijama stečenim inicijalnim obrazovanjem i nastavnom praksom tokom studija, ali da zavisi i od uključivanja u različite oblike obrazovanja i profesionalnog usavršavanja.

Cilj konferencije je sagledavanje i kritičko preispitivanje aktuelnih pitanja, dilema, problema i perspektiva razvoja inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja vaspitača.

Konferenciju su zajedno organizovali Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare-Sirmijum, Odeljenje za predškolsko vaspitanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Katedra za predškolsku pedagogiju Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.