У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРВА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УСАВРШАВАЊУ ВАСПИТАЧА

Прва међународна научно-стручна конференција под називом: „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стање и перспективе“, отворена је данас у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум у Сремској Митровици.

Конференцију је отворила заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Душица Ракић, која је том приликом указала на важност сталног професионалног усавршавања, поготову када је реч о васпитачком и учитељском позиву.

„Схватајући важност ваше струке, Секретаријат је ове године први пут расписао конкурс за финансирање развојно-истраживачких пројеката који су искључиво намењени високим струковним школама. На овај начин ми смо показали да желимо да се и ви укључите у научна истраживања, као и ваше колеге на високообразованим институцијама“, рекла је заменица Ракић и додала да се квалитет професионалног деловања учитеља темељи на компетенцијама стеченим иницијалним образовањем и наставном праксом током студија, али да зависи и од укључивања у различите облике образовања и професионалног усавршавања.

Циљ конференције је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача.

Конференцију су заједно организовали Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Одељење за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедра за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.