U SKUPŠTINI VOJVODINE POČELA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O BIOMASI

U Skupštini AP Vojvodine danas je svečano otvorena dvodnevna Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“, koju pokrajinski parlament organizuje u saradnji sa Skupštinom evropskih regija (AER) i Nacionalnom asocijacijom za biomasu (SERBIO). Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovao je i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević.

Na konferenciji, kojom moderira potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, učesnike su pozdravili predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, dok je konferenciju otvorio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović.

Ministar Nedimović rekao je da je biomasa potpuno uobičajen izvor energije u 21. veku, ali da u Srbiji ne postoji dovoljno razvijena svest o tome, dodajući da neće biti lako omasoviti upotrebu biomase i da svi nosioci funkcija na lokalnom nivou moraju hrabro da uđu u taj posao.

Zahvalivši se velikom broju gostiju iz zemlje i inostranstva na učešću, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je da je neupitno da nas očekuje stvarnost bez uglja i nafte, a da priprema za tu stvarnost podrazumeva, ne samo mapiranje potencijala biomase Vojvodine danas, nego formulisanje strategije kako postojeće resurse i potencijale prevesti u kvalitetan svakodnevni život.

Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica rekao je da je pre sedam godina postojala ideja otvaranja elektrana na biomasu, te da su završene finansijske konstrukcije i ispitivanje tržišta i potencijala, ali je postojao problem u formiranju cene otkupa električne energije iz tih elektrana.

Obraćajući se skupu, generalni sekretar AER Metju Mori, naglasio je važnost regionalnih investicija u energetski efikasne projekte, u lobiranje i obezbeđivanje uslova za njihovo finansiranje i realizaciju, što je trenuto jedan od najvećih izazova. Mori je predstavio aktivnosti AER-a u pogledu regionalnog dostizanja ciljeva u oblasti zelene energije i energetske efikasnosti i zahvalio se predstavnicima AP Vojvodine na aktivnom doprinosu u ovoj oblasti.

U uvodnom delu konferencije posvećenom razvoju tržišta svoja izlaganja su imali i Hajnc Kopetc, predsednik Svetske asocijacije za eksploataciju energije iz biomase, Peter Kanciani, iz Centralno evropske inicijative CEI i Dušan Jović, predstavnik Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije posvećene razvoju tržišta biomase, učesnici su u drugom delu konferencije razgovarali o kvalitetu biomase. O subvencionisanju i podršci razvoju projekata iz oblasti zelene energije govorio je predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

U cilju doprinosa jačanju, razvoju i rastu potencijala za proizvodnju i širu upotrebu biomase kao obnovljivog izvora energije, učesnici konferencije doneli su i odgovarajuće zaključke koje će proslediti donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.