U JVP „VODE VOJVODINE“ OBELEŽEN SVETSKI DAN VODA

Svetski dan voda, koji se svake godine obeležava 22. marta, tradicionalno podseća na značaj vode u svetu i predstavlja priliku da se promovišu konkretne aktivnosti u podizanju svesti o vodnim resursima. Tim povodom u zgradi JVP „Voda Vojvodine“, učesnike svečanosti pozdravili su sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević i sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.

Učesnicima je predstavljen program poslovanja „Voda Vojvodine“ za 2017. godinu i status vodoprivrednih preduzeća na području Vojvodine. Takođe, bilo je reči i o projektima navodnjavanja predviđenih za finansiranje iz Abu Dabi fonda.

Resorni sekretar Radojević naglasio je da će Sekretarijat ove godine izdvojiti dodatna sredstva za finansiranje vodoprivrede Vojvodine, kao i da je nivo finansijskih sredstava za tu namenu u porastu.

„Želim da napomenem da je za tekuće poslovanje obezbeđeno više od tri milijarde i šest stotina miliona dinara iz Fonda za vode, a istovremeno smo iz Fonda za zemljište, izdvojili nešto više od 500 miliona dinara za vodoprivredu na teritoriji AP Vojvodine“, rekao je Radojević i dodao da će 480 miliona dinara biti utrošeno u saradnji sa lokalnim samoupravama , u cilju uređenja i unapređenja kanalske mreže.

Radojević je, takođe, istakao da je naročito ponosan na činjenicu da su za četiri meseca prevaziđene sve prepreke za realizaciju finansijskih sredstava  iz Abu Dabi fonda za razvoj i da u ovom trenutku postoji 11 gotovih projektno-tehničkih predloga za 11 regionalnih hidrosistema na teritoriji AP Vojvodine, čija ukupna vrednost iznosi oko milijardu i tri stotine miliona dinara.

Budući da je ove godine prepoznata saradnja između obrazovnih institucija i privrede, sekretar Milošević je istakao da postoji dužnost da se artikulišu zajednički projekti u kojima se može prepoznati interes poljoprivrede, ali i nauke.

„ Pouzdano znam da upravo ovde ima projekata koji su upućeni prema Fakultetu tehničkih nauka, Poljoprivrednom fakultetu, kao i Institutu za nizijsko šumarstvo. Već sada mogu da kažem da će Sekretarijat sa 30 procenata subvencionisati nova tehničko-tehnološka rešenja, koja će nastati marljivošću naših instituta i fakulteta“, istakao je Milošević.

Odbrambene linije koje Vojvodinu štite od velikih voda, duge su 1.435 kilometara. Tako složen hidrosistem, uz sve učestalije poplave i suše, zahteva maksimalnu pažnju, stručne kadrove i mnogo sredstava.

Programom poslovanja JVP “Vode Vojvodine“ za ovu godinu, predviđeno je da se u radove i sve ostale aktivnosti od značaja za funkcionisanje, uloži nešto više od šest milijardi dinara.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????