SVEČANOST POVODOM DODELE DIPLOMA

Na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca organizovana je u četvrtak 28.septembra 2017. svečanost povodom dodele diploma master menadžerima, diplomiranim menadžerima i menadžerima.

Tim povodom prisutne je pozdravio i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević i istakao da je najvažnije konkurentno znanje, nezavisno od toga da li potiče sa državnih ili privatnih fakulteta.

„Mislim da smo danas i kroz Zakon o visokom obrazovanju, ali i kada govorimo o akreditaciji visokoškolskih institucija, uspostavili dovoljno standarda i kvaliteta, koji govore da nas pre svega interesuju oni koji su posvećeni znanju i istraživanju. Verujem da smo na dobrom putu da zaboravimo pojam vlasništva. Vrlo je važno koliko smo kvalitetni u konačnom proizvodu. Oni koji su akreditovani znači da imaju adekvatan  i kvalitetan prostor i studijske programe, kao i kvalitetne nastavnike“, rekao je Milošević.

Fakultet za menadžment (FAM) u Sremskim Karlovcima osnovan je 2001. godine,  u vreme kada je vladala velika potreba za menadžerskim kadrovima. Osnovna delatnost je obrazovanje studenata na dva nivoa studija, kroz osnovne akademske i master akademske studije. Danas ovaj fakultet ima sedam smerova na osnovnim akademskim studijama i tri na master akademskim studijama.