СВЕЧАНО ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ,,САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ 2019“

На Филозофском факултету у Новом Саду данас је свечано отворен Међународни научно-стручни скуп Савремени трендови у психологији СТуП 2019, који се одржава у периоду 24.10−27.10.2019. у организацији Одсека за психологију, реализован уз подршку Покрајинског секрeтаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Отварајући скуп, мр Катарина Ковачевић изразила је задовољство што се налази у установи у којој су ,,језик и мудрост срж сваког сазнања, а човек и друштво циљ сваког учења, јер је свако проучавање усмерено на човека као мислеће биће, које комуницира на различитим језицима и оспособљава се да преноси знање другима; дакле бави се свестраним и целовитим приступом човеку, хуманистички и прогресивно оријентисаним“, казала је подсекретарка.

,,Покрајински секретаријат континуирано подржава активности високошколских установа и институција које, управо путем конференција, разменом достигнућа, искустава и мишљења и актуелним програмским садржајима,  на најбољи начин представљају академској и стручној јавности резултате истраживања у својим областима, непосредно репрезентујући рад наших установа на међународном нивоу. Стога је подршка Секретаријата организацији  међународних скупова као виду успешне међународне сарадње приоритетна“, истакла је подсекретарка.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је Филозофском факултету у Новом Саду суфинансирао организацију девет скупова међународног карактера.

Научно-стручни скуп „Савремени трендови у психологији“ одржава се бијенално, почев од 2002. Скуп је до 2005. носио назив „Личност у вишекултурном друштву“, затим је 2007. одржан под називом „Психологија и друштво“, а садашњи назив „Савремени трендови у психологији“ носи од 2009. године. На скупу традиционално учествује велики број психолога из Србије и земаља региона, а програм обухвата пленарна предавања, симпозијуме по позиву, округле столове, секције са усменим саопштењима, постер секцију и радионице. На овогодишњем  научно-стручном скупу очекује се око 300 учесника из земље и иностранства, са преко 120 радова. Пленарни предавачи из света говориће о савременим приступима у доменима својих екпертиза и пренети како се ради у САД, Великој Британији и Хрватској.

Одсек за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду сваке друге године организује научно-стручни скуп чија концепција омогућује психолозима из Србије и региона да размењују искуства и информације о актуелним истраживањима из различитих области психологије. Избором компетентних предавача из земље и иностранства, покривене су све релевантне области психологије, од рада у васпитно-образовним установама и центрима за социјални рад, до клиничког и терапеутског рада. Програмски садржај скупа осмишљен тако да се кроз размену искустава из праксе унапреде компетенције различитих профила стручњака који у раду имају потребу за знањем и вештинама из области психологије.