СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧОЈ ШКОЛИ У НОВОМ САДУ

На Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду данас је уприличена свечаност поводом доделе диплома свршеним студентима основних и специјалистичких студија. Поздрављајући 59. генерацију дипломираних студената широког спектра стручних профила, међу којима су 272 носилаца диплома основних студија и 74 специјалистичких, заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Душица Ракић, истакла је значај дугог постојања школе која, поред разноврсног теоретског знања, студентима завршне године пружа могућност стицања драгоценог, практичног, стручног искуства, после којег појединци често буду пословно ангажовани. ,,Сутра, када одете у радну организацију, истовремено свесни да је наставни процес само делимично окончан, ваше практично знање, допринеће и вашој сигурности, јер ће вам ослонац бити у стручности, коју вам је омогућила управо ова школа“. ,,Поред исказивања на професионалном плану“, додала ја заменица Ракић, ,,пресудно важно је остваривање младих људи на личном плану, јер будућност ове земље је сада на вама, а ви, као будући ствараоци породице, на исти начин како су вас васпитавали ваши родитељи и наставници, пренећете своје животно искуство на своју децу. Само поштујући наслеђене високоморалне вредности, ова земља може да крене напред“.


Најбољим струковним инжењерима дипломе је доделила заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Душица Ракић, наглашавајући да је веза са страним универзитетима проширила видике у размени знања и искуства: ,, Да бисте ви, од сутра, обогаћени знањем, крупним корацима кренули у своје професиионално опредељење“, рекла је проф. др Душица Ракић.
Данас, једна од водећих високошколских установа, са 10 акредитованих студијских програма на основним, 7 на специјалистичким и 1 на мастер струковним студијама, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, основана као Виша машинска школа, 1959. године, поноси се својим бројним стручњацима како информационих технологија, машинства, машинског и саобраћајног инжењерства и електротехнике, заштите од пожара, цивилне заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, заштите животне средине, здравља на раду и заштите на раду, тако и дизајна, илустрације и фотографије, мултимедија; школованим по европским образовним стандардима Болоњске декларације.

Школа успешно сарађује са сродним институцијама из иностранства: Техничким универзитетом из Остраве, Политехничким универзитетом из Темишвара, Велеучилиштем у Карловцу и Високом школом за сигурност из Загреба, Техничким универзитетом из Зволена, као и Санктпетерсбуршким универзитетом, а кроз развијену сарадњу са привредом, нуди бројне услуге локалним и регионалним предузећима.
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду развија и унапређује студијске програме, студентску праксу, организује међународна саветовања, спроводи лиценцирана испитивања и обуке радника у привредним системима на територији Републике Србије.