СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Свечана додела диплома на Високој техничкој школи за студенте на основним струковним студијама била је у петак 26. јануара 2018. Тим поводом присутне је поздравила помоћница у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Нела Милишић.

„Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност подржава све високообразовне институције, које школују кадрове искључиво на акредитованим смеровима. Од прошле године Секретаријат је отворио неколико нових програма, између осталих и за финансирање развојно-истраживачких пројеката високих струковних школа у АП Војводини. Овим програмом омогућено је и високим школама да равноправно са осталим истраживачима учествују у развојним и истраживачким пројектима“, рекла је помоћница Милишић.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада је основана 1959. Године, као Виша машинска школа. Данас је једна од водећих високошколских установа, са 10 акредитованих студијских програма на основним и 7 на специјалистичким струковним студијама и функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији.