СТАНОВНИЦИ ВОЈВОДИНЕ И ЕУ СЕ БАВЕ СПОРТОМ ЗБОГ ЗДРАВЉА, ФИЗИЧКЕ КОНДИЦИЈЕ И ОПУШТАЊА

Грађани ЕУ и грађани Војводине подједнако се баве физичким вежбањем и спортом, а када је реч о бављењу такозваним физичким активностима животног стила, становништво Војводине је активније, гласи један од закључака данашње презентације резултата научно-истраживачког пројекта: „Евробарометар: Физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција“, који су представљени у амфитеатру Централне зграде Универзитета у Новом Саду.

Према речима покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зорана Милошевића ово истраживање је посебно важно, јер указује на низ проблема који  могу да се ставе и у политику здравства, али и образовања и рада.

„Важно је да кажемо да се не разликујемо много од Европе, али исто тако да је потребно много радити на томе да очувамо и унапредимо здравље. Физичка активност је за некога игра или питање слободног времена, али она представља велики капитал који чува здравље, унапређује радну способност и одржава човека у једној хармонији у друштву, емотивном, еколошком и сваком другом складу“, нагласио је секретар Милошевић и додао да је Секретаријат подржао овај пројекат зато што се његови резултати рефлектују на бројне сегменте рада једне администрације, а велику помоћ ће пружити и високом обазовању, али и политици свих оних који се баве квалитетом живота људи у Војводини.

Ресорни секретар Милошевић је истакао да посебно место у политици Секретаријата заузима брига о физичкој активности студената, јер њихова укупна културна активност, којој припада и физичка култура, одражава њихов интелектуални поглед на свет.

„Када студенти заврше факултете, они се враћају у своје средине и своје слободно време користе тако да чувају и унапређују здравље. Највећи ризици леже у чињеници да смо све више гојазни и да смо као друштво све више стари“, казао је секретар Милошевић, истакавши да су управо ови изазови карактеристика војвођанског друштва.

„Не треба заборавити да су од четири смртана случаја, за два крива кардиоваскуларна обољења, а за то нема боље превенције од шетања, пливања, вожње бицикла и на тај начин можемо превенирати више од 50 процената смртности“, закључио је секретар Милошевић.

У Војводини се 38 процената становништва бави физичким вежбањем или спортом најмање једном недељно, док је око 9 процената становништва потпуно неактивно, односно, никада се не баве ни физичким вежбањем, ни осталим физичким активностима.

Према резултатима истраживања око 40% становника Војводине седи више од 5.5 сати током обичног дана и овакво понашање је типично за грађане са високим образовањем, студенте, канцеларијске раднике и менаџере, као и становнике урбанијих средина.

Становници Војводине и ЕУ, као три најважнија разлога за бављење спортом и физичком активношћу, наводе: здравље, физичку кондицију и опуштање. С друге стране недостатак слободног времена и мотивације представљају кључне препреке за редовније вежбање. Идикативно је, међутим, да је недовољна мотивација типична за младо становништво, између 15 и 24 године, посебно женског пола.

Закључак истраживања намеће потребу за креирањем стратегије промоције физичке активности, подстицање вежбања код младих у школи и на универзитету, али и обогаћивање понуде за старије особе у фитнес центрима, спортским клубовима и спортским центрима.  Такође, потребно је да и саме локалне заједнице обезбеде услове за бављење физичком активношћу старијих становника, као и становника нижег образовног и економског статуса, кроз понуду бесплатних  или субвенционисаних програма физичке активности.

На скупу су говорили и проф. др Сања Подунавац Кузмановић, проректорка за наставу Универзитета у Новом Саду, Видосава Ендерић, директорка Фонда „Европски послови“ АПВ, проф. др Небојша Максимовић, декан Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и проф. др Вишња Ђорђић, руководилац пројекта.