SREDNJOŠKOLCI KOJI NASTAVU POHAĐAJU NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U POSETI UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Učenici trećeg razreda srednjih škola koji nastavu pohađaju na mađarskom nastavnom jeziku posetili su u subotu 18. maja 2018. Poljoprivredni fakultet  Univerziteta u Novom Sadu. Posetu su organizovali članovi Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, koji od 2016. pružaju priliku srednjoškolcima da se upoznaju sa sistemom visokoškolskog obrazovanja koji se primenjuje na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Predstavljanju Poljoprivrednog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu prisustvovala je i pozdravila zainteresovane srednjoškolce podsekretarka u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost mr Katarina Kovačević. Podsekretar Kovačević je tom prilikom upoznala đake sa činjenicom da Univerzitet u Novom Sadu broji 14 fakulteta na kojima se školuje 50.000 studenata, takođe ima i 3 instituta i 9 akreditovanih visokih škola.

„Živeti u multikulturalnoj sredini kakva je naša, prednost je bogatstva u različitosti koja nas uči da, čuvajući svoj jezički i nacionalni identitet, naučimo da poštujemo i razumemo druge i s tim kvalitetom zakoračimo  u svet znanja. Rezultati naših studenata pravi su pokazatelj usmerenja sekretarijata, koji obezbeđuje podsticajne uslove za dalji razvitak naučnog stvaralaštva studenata i razmenu naučno-stručnih dostignuća, paralelno, afirmaciju studentskog aktivizma“, rekla je podsekretar Kovačević i dodala da Sekretarijat kroz svoje programe izdvaja sredstva za darovite studente, regresiranje prevoza studenata i učešće na naučnim skupovima u inostranstvu.

„Osluškujući potrebe studenata za sadržajnom životnom stvarnošću, Sekretarijat je opredelio značajna finansijska sredstva za: kulturno-sportske vaučere, edukativno-rekreativne aktivnosti studenata u Ski centru Kopaonik, boravak studenata sa invaliditetom na rehabilitaciji u „Banji Kanjiža“ i učešće studenata u realizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala mladih, EYOF 2019.“, zaključila je podsekretar Katarina Kovačević.