Сектор за примењена истраживања и међународну сарадњу

У Сектору за примењена истраживања и међународну сарадњу обављају се послови који се односе на област технолошког развоја и информатичке подршке. Послови који се односе на технолошки развој су: праћење стања у вези са технологијама и технолошким решењима, технолошким програмима и пројектима, индустријско истраживање, увоз технологија, погони за примену нових технологија и нових материјала, сарадња науке и привреде, активности Центра за привредно-технолошки развој и едукацију кадра, иновациони програми, трансфер знања и технологија у функцији иновационог и регионалног развоја, сарадња науке и привреде, иновативни центри (научни паркови, технолошки паркови, научно-технолошки паркови, инкубатори технолошких компанија, центри за трансфер технологија и пословни иновациони центри), ангажовање приликом давања сертификата за примену технологија и технолошких решења и послови у вези са нормативном регулативом.

Послови информатичке подршке су: послови планирања, организовања изградње и организовања одржавања који се односе на подршку информационо-комуникационих функција Секретаријата на глобалном нивоу. Глобални ниво информационо-комуникационих функција реализује се путем система научних и технолошких информација Аутономне Покрајине Војводине. Систем научних и технолошких информација Аутономне Покрајине Војводине обухвата комуникационе инфраструктурне ресурсе (рачунарско-комуникациона мрежа), серверске рачунаре, системски софтвер, апликативни софтвер и системе база података којима се подржавају сервиси система научних и технолошких информација за кориснике.

У Сектору се води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, где је Секретаријат регистрован као давалац подстицаја и овлашћен за унос сваког појединачног подстицаја у јединствену базу података (Уредба о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ”Сл. гласник РС”, бр. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 и 76/15).