SEKRETAR MILOŠEVIĆ ZA RAZVOJNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE VISOKIH STRUKOVNIH ŠKOLA IZDVOJIO 6 MILIONA DINARA

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas, u dvorištu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, rešenja predstavnicima visokoobrazovanih institucija, koji su dobili sredstva za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2020. godini.

Prema rečima pokrajinskog sekretara Miloševića promovisanje 14 razvojnoistraživačkih projekata za koje je izdvojeno šest miliona dinara, posledica je višegodišnjeg rada i truda zaposlenih nastavnika u ovim školama.

„Za nas je važno da promovišemo dualno obrazovanje, dakle ono obrazovanje koje je u bliskoj vezi sa privredom, ali i vaspitanjem i interesima lokalnih samouprava. Drago mi je da je veliki broj nastavnika shvatio da se u visokom strukovnom obrazovanju ne može opstati bez permanentnog rada“, naglasio je sekretar Milošević i dodao da ono što je urađeno u prethodnom četvorogodišnjem periodu, a to je između ostalog finansiranje ukupno 51. projekta za koje je izdvojeno više od 23 miliona dinara, pokazuje da strukovno obrazovanje ima veliki potencijal.

„Reč je o akreditovanim visokim školama, nezavisno od toga da li je osnivač pokrajina ili privatno lice, koje pokazuju da imamo stabilan i respektabilan sistem visokog strukovnog obrazovanja. Verujem da imamo dobaru dinamiku promena i da smo za četiri godine dokazali da je jedini pravi put – put visokog obrazovanja i neprestani rad na sebi“, rekao je Milošević.

Sekretar Milošević je podsetio i da u prethodnom periodu nekoliko škola nije imalo pristup najznačajnijoj bazi podataka Kobson, kao što su: Visoka poslovna škola u Novom Sadu, Visoka škola za obrazovanje vaspitača Novi Sad i Visoka tehnička škola Novi Sad, ali da je Sekretarijat rešio i taj infrastrukturni problem koji ih je učinio konkurentnim na tržištu.

Direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad dr Bojan Milošević smatra da razvojnoistraživački projekti pružaju šansu za osnaživanje i unapređivanje struka i oblasti kojima se škole bave, pre svega zbog preplitanja teorije i prakse na visokim strukovnim školama.

Postoji ukupno devet visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina, sa sedištem u: Novom Sadu, Kikindi, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Vršcu, i jedna privatna visoka škola strukovnih studija u Sremskim Karlovcima.