СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ ЗА РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА ИЗДВОЈИО 6 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас, у дворишту Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, решења представницима високообразованих институција, који су добили средства за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2020. години.

Према речима покрајинског секретара Милошевића промовисање 14 развојноистраживачких пројеката за које је издвојено шест милиона динара, последица је вишегодишњег рада и труда запослених наставника у овим школама.

„За нас је важно да промовишемо дуално образовање, дакле оно образовање које је у блиској вези са привредом, али и васпитањем и интересима локалних самоуправа. Драго ми је да је велики број наставника схватио да се у високом струковном образовању не може опстати без перманентног рада“, нагласио је секретар Милошевић и додао да оно што је урађено у претходном четворогодишњем периоду, а то је између осталог финансирање укупно 51. пројекта за које је издвојено више од 23 милиона динара, показује да струковно образовање има велики потенцијал.

„Реч је о акредитованим високим школама, независно од тога да ли је оснивач покрајина или приватно лице, које показују да имамо стабилан и респектабилан систем високог струковног образовања. Верујем да имамо добару динамику промена и да смо за четири године доказали да је једини прави пут – пут високог образовања и непрестани рад на себи“, рекао је Милошевић.

Секретар Милошевић је подсетио и да у претходном периоду неколико школа није имало приступ најзначајнијој бази података Кобсон, као што су: Висока пословна школа у Новом Саду, Висока школа за образовање васпитача Нови Сад и Висока техничка школа Нови Сад, али да је Секретаријат решио и тај инфраструктурни проблем који их је учинио конкурентним на тржишту.

Директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад др Бојан Милошевић сматра да развојноистраживачки пројекти пружају шансу за оснаживање и унапређивање струка и области којима се школе баве, пре свега због преплитања теорије и праксе на високим струковним школама.

Постоји укупно девет високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина, са седиштем у: Новом Саду, Кикинди, Суботици, Сремској Митровици, Зрењанину и Вршцу, и једна приватна висока школа струковних студија у Сремским Карловцима.