СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ У ПОСЕТИ ВИСОКООБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА У СУБОТИЦИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић посетио је данас, заједно са својим сарадницима, високообразовне установе у Суботици и разговарао са њиховим представницима о актуелним питањима.

Учитељски факултет на мађарском наставном језику, крајем прошле године постао је правно лице, тако да је сада 14. пуноправни члан Универзитета у Новом Саду. Тим поводом секретар Милошевић је изјавио да је то од узузетног значаја за мађарску интелектуалну заједницу, али и целу Војводину.

„Оно што је посебно значајно, то је да је ова одлука донета једногласно, на Скупштини АП Војводине, а за њу су гласали и представници власти и опозиције“, истакао је Милошевић и додао да је правна самосталност круна вишедеценијског залагања и рада.

„Нашој интелектуалној заједници је на понос што препознаје значај националних мањина, али и одговорност да се пре свега радом, стваралаштвом, одговори универзалним правилима конституисања једне високообразовне институције“, закључио је секретар Милошевић.

За руководство ове установе, промена статуса је веома  значајан корак унапред, јер више нису у правној надлежности Ректората, већ су равноправни са осталих 13 чланица Универзитета у Новом Саду.

„То у пракси значи да Факултет може да обавља послове и располаже својом имовином неограничено. То нам даје могућност да се развијамо, подмађујемо кадар и отвара перспективе које по старом статусу, док нисмо били правно лице, нису биле могуће“, објашњава Јосип Ивановић, декан Учитељског факултета

У разговорима са руководством Економског факултета и Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера,  ресорни секретар имао је прилику да се на лицу места упозна са проблемима и плановима ових образовних установа.

„Висока школа се суочава са инфраструктурним проблемима, урадили смо доста на енергетској ефикасности саме зграде, али треба да се реши амфитеатар и други простори, како би настава могла несметано да се одвија“, додао је Милишевић.

„Када је реч о Економском факултету, са управом Факултета смо разговарали о организацији научних скупова и чланству у Развојној агенцији Војводине. Захваљујући овим установама, Суботица је, после Новог Сада, најзначајнији универзитетски центар у Војводини. Изузетно је значајно да се Суботица негује као важно студентско одредиште“, закључио је секретар Милошевић.

преузето са портала Subotica.com