SEKRETAR MILOŠEVIĆ POZDRAVIO UČESNIKE SKUPA PRAVNIČKI DANI „ULOGA DRŽAVE I PRAVA U XXI VEKU“

Međunarodni naučni skup „Pravnički dani – prof. dr Slavko Carić“, održan je u petak 25. septembra 2020, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević pozdravio je tim povodom učesnike ovog skupa, čija tema ove godine nosi naziv „Uloga države i prava u XXI veku”.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas na Univerzitetu Privredna akademija, koji je jednim projektom međunarodne konferencije, već sedamnaest godina u kontinuitetu, pokazao da razume logiku visokog obrazovanja. Ona naime, počiva na naučnoistraživačkoj delatnosti i mora biti internacionalizovana, ali s druge strane i primenjivog karaktera, dakle da bude u funkciji razvoja društva“, kazao je sekretar Milošević i dodao da je sama tema skupa interesantna i poučna i za ljude koji se bave politikom, jer neretko arbitriraju, bar kada je u pitanju visoko obrazovanje, a da su zaključci ovakvih konferencija na neki način nagoveštaj kvalitetnijeg rada i samih organa uprave, zaključio je sekretar Milošević.