СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ ОБИШАО ЛАБОРАТОРИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, посетио је Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду и током обиласка лабораторија и разговора са руководством Института, информисан је о успостављању лабораторије течног и гасног хроматографа са циљем утврђивања нивоа пестицида, микротоксина, етарских уља и других елемената, присутних у храни људи и животиња.