SEKRETAR MILOŠEVIĆ O MATERIJALNIM TROŠKOVIMA PRED POSLANICIMA SKUPŠTINE APV

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević obrazlagao je pred poslanicima Skupštine AP Vojvodine o  potrebi finansiranja stalnih materijalnih troškova visokoobrazovnih institucija u AP Vojvodini.