СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ О МАТЕРИЈАЛНИМ ТРОШКОВИМА ПРЕД ПОСЛАНИЦИМА СКУПШТИНЕ АПВ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић образлагао је пред посланицима Скупштине АП Војводине о  потреби финансирања сталних материјалних трошкова високообразовних институција у АП Војводини.