SEKRETAR MILOŠEVIĆ NA SVEČANOM OTVARANJU MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA ,,PRIVREDNOPRAVNI OKVIR I EKONOMSKI RAZVOJ DRŽAVA JUGOISTOČNE EVROPE“

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu, danas je svečano otvoren međunarodni naučni skup: ,,Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država jugoistočne Evrope“.

U okviru pozdravne reči, prof. dr Mirko Kulić, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe zahvalio se pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na podršci u organizaciji međunarodnog skupa.

Pokrajinski sekretar  za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević pozdravio je učesnike skupa, izrazio duboko poštovanje prema svima koji su objavili radove u obimnom i impozantnom Zborniku i dodao: ,,Odgovorna politika ne prepoznaje vlasništvo, nego prepoznaje akreditovane visokoškolske institucije.“

,,Svojim primerom zaslužili ste da javna politika ne komunicira samo sa visokoškolskim ustanovama koje je osnovala država, već i sa Vama koji isto radite za dobrobit ovog društva i koji savesno izvršavate svoju misiju; zato ste i akreditovani. Pružili ste ruku regionalnoj saradnji uz uvažavanje onoga što su Vaše kolege u okruženju uradile, što je naš zajednički cilj i cenim da će to pomoći ostvarenju jednog od programskih ciljeva i naše politike – internacionalizacije onoga što radimo. Ne zavisimo mi samo od toga koliko ćemo jedne druge pohvaliti, već i od toga koliko ćemo suočiti mišljenja i doći do naučno relevantnih činjenica koje će, naposletku, oplemeniti visoko obrazovanje“, kazao je sekretar Milošević.

,,Prisustvo stručnjaka iz oblasti privrednog prava, ekološkog prava, krivičnog prava i ekonomije, zajednički kreira viziju jednog ambijenta privredne aktivnosti koji nudi izazove ekonomskog, socijalnog i ekološkog razvoja, podsticanje izvoza, zatim priliv stranih investicija, otvaranje novih radnih mesta, efikasan pravosudni sistem i delotovorniju državnu upravu, slobodno kretanje kapitala, robe i usluga,“ istakao je resorni sekretar.

U okviru opšte teme skupa, razmatrane su sledeće tematske oblasti: status privrednih subjekata u posttranzicionom periodu, odgovorno poslovanje privrednih subjekata u kontekstu očuvanja životne sredine, privredni kriminalitet, produktivnost, investiranje i oporezivanje privrednih subjekata. Cilj održavanja skupa je da se ukaže na značaj privrednopravnog okvira i ekonomskog razvoja u državama jugoistočne Evrope, sagleda postignuti nivo ekonomskog razvoja, ukaže na eventualne slabosti i daju predlozi za poboljšanje istog od strane stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, ali i ostalih srodnih naučnih disciplina.

Učesnici konferencije došli su iz: Ruske Federacije, Austrije, Kiparske Republike, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Republike Srbije, a u Zborniku objavljenih radova sadržan je 51 tekst 82 autora.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu osnovan je 2000. godine i prvi je privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. U svom sastavu ima šest fakulteta: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad i Fakultet savremenih umetnosti, Beograd. Svi fakulteti u sastavu Univerziteta su akreditovani, kao i studijski programi na sva tri nivoa studija.