СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА ,,ПРИВРЕДНОПРАВНИ ОКВИР И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“

На Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредне академије у Новом Саду, данас је свечано отворен међународни научни скуп: ,,Привредноправни оквир и економски развој држава југоисточне Европе“.

У оквиру поздравне речи, проф. др Мирко Кулић, декан Правног факултета за привреду и правосуђе захвалио се покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност на подршци у организацији међународног скупа.

Покрајински секретар  за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић поздравио је учеснике скупа, изразио дубоко поштовање према свима који су објавили радове у обимном и импозантном Зборнику и додао: ,,Одговорна политика не препознаје власништво, него препознаје акредитоване високошколске институције.“

,,Својим примером заслужили сте да јавна политика не комуницира само са високошколским установама које је основала држава, већ и са Вама који исто радите за добробит овог друштва и који савесно извршавате своју мисију; зато сте и акредитовани. Пружили сте руку регионалној сарадњи уз уважавање онога што су Ваше колеге у окружењу урадиле, што је наш заједнички циљ и ценим да ће то помоћи остварењу једног од програмских циљева и наше политике – интернационализације онога што радимо. Не зависимо ми само од тога колико ћемо једне друге похвалити, већ и од тога колико ћемо суочити мишљења и доћи до научно релевантних чињеница које ће, напослетку, оплеменити високо образовање“, казао је секретар Милошевић.

,,Присуство стручњака из области привредног права, еколошког права, кривичног права и економије, заједнички креира визију једног амбијента привредне активности који нуди изазове економског, социјалног и еколошког развоја, подстицање извоза, затим прилив страних инвестиција, отварање нових радних места, ефикасан правосудни систем и делотоворнију државну управу, слободно кретање капитала, робе и услуга,“ истакао је ресорни секретар.

У оквиру опште теме скупа, разматране су следеће тематске области: статус привредних субјеката у посттранзиционом периоду, одговорно пословање привредних субјеката у контексту очувања животне средине, привредни криминалитет, продуктивност, инвестирање и опорезивање привредних субјеката. Циљ одржавања скупа је да се укаже на значај привредноправног оквира и економског развоја у државама југоисточне Европе, сагледа постигнути ниво економског развоја, укаже на евентуалне слабости и дају предлози за побољшање истог од стране стручњака из области права и економије, али и осталих сродних научних дисциплина.

Учесници конференције дошли су из: Руске Федерације, Аустрије, Кипарске Републике, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије, а у Зборнику објављених радова садржан је 51 текст 82 аутора.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду основан је 2000. године и први је приватни акредитовани универзитет у Војводини. У свом саставу има шест факултета: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Стоматолошки факултет у Панчеву, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, Фармацеутски факултет, Нови Сад и Факултет савремених уметности, Београд. Сви факултети у саставу Универзитета су акредитовани, као и студијски програми на сва три нивоа студија.