SEKRETAR MILOŠEVIĆ NA SVEČANOM OBELEŽAVANJU POČETKA 2019/2020. AKADEMSKE GODINE ODELJENJA EKONOMSKOG FAKULTETA U BUJANOVCU

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević prisustvovao je danas svečanom obeležavanju početka nove školske godine na Odeljenju Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu i tom prilikom rekao da je misija obrazovanja da bude most među ljudima, da ih povezuje. ,, To nije nacionalni projekat već jedan nadnacionalni projekat u kojem kada učestvujete, Vi se trajno vezujete za jedan vrlo važan argument, a to je pre svega, istina. Ekonomska nauka ima mnogo toga da ponudi društvu u univerzalnim vrednostima i zato je važno da upravo ovde, u geografskom smislu, povežemo sve naše različitosti nacije, vere i mentalitete“, istakao je sekretar Milošević.

Prof. dr Zoran Milošević uočio je veliki napor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade, kolega sa Univerziteta Tetovo iz Makedonije i lokalne samouprave opštine Bujanovac da istraju udruženi oko projekta, na dobrobit svakog pojedinca, porodice, zajednice, generalno, ,,regiona koji će početi da razmišlja više o znanju jer znanje uspostavlja novi sistem vrednosti,  unapređuje našu ekonomiju, kulturu, sveobuhvatno doprinosi boljitku društva“, kazao je sekretar.

Govoreći o važnosti podizanja kvaliteta našeg društva prof. dr Zoran Milišević je naglasio da: ,,Društvo znanja garantuje unapređenje svakog našeg prostora, a dobar korak ka tom cilju možda nije vidljiv za godinu ili dve, ali u jednoj deceniji verujem da će biti važan instrument upravljanja kvalitetom života ljudi“.

Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, osnovana 1960. godine, sa dugom tradicijom u obrazovanju studenata u oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike. Od 2011. godine, Ekonomski fakultet, pored Subotice i Novog Sada, nastavni proces realizuje i na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu, kada je upisana prva generacija studenata na osnovne akademske studije, studijskog programa Marketing. Na Odeljenju Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu nastava se odvija kompletno na srpskom jeziku, a 30% nastave na predmetima se izvodi i na albanskom jeziku.

Na osnovim i master akademskim studijama studira blizu 400 studenata, od čega oko 60 % studenata srpske nacionalnosti, oko 40 % studenta pripadnika albanske nacionalne manjine, kao i nekoliko studenata pripadnika romske nacionalne manjine.

Broj studenata koji su završili osnovne akademske studije i stekli stručni naziv diplomirani ekonomista na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu, od njegovog osnivanja, iznosi 178, dok je 13 studenata završilo master akademske studije.

Specifičnost bujanovačkog odeljenja se ogleda u tome što se studenti školuju po studijskom programu Međunarodna i evropska ekonomija i biznis, koji nije dostupan u Subotici i Novom Sadu, a u školskoj 2019/2020. godini, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijski program Međunarodna i evropska ekonomija i biznis, upisano je ukupno 78 studenata.