СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ НА СВЕЧАНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПОЧЕТКА 2019/2020. АКАДЕМСКЕ ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БУЈАНОВЦУ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић присуствовао је данас свечаном обележавању почетка нове школске године на Одељењу Економског факултета у Бујановцу и том приликом рекао да је мисија образовања да буде мост међу људима, да их повезује. ,, То није национални пројекат већ један наднационални пројекат у којем када учествујете, Ви се трајно везујете за један врло важан аргумент, а то је пре свега, истина. Економска наука има много тога да понуди друштву у универзалним вредностима и зато је важно да управо овде, у географском смислу, повежемо све наше различитости нације, вере и менталитете“, истакао је секретар Милошевић.

Проф. др Зоран Милошевић уочио је велики напор Економског факултета Универзитета у Новом Саду, Покрајинске владе, колега са Универзитета Тетово из Македоније и локалне самоуправе општине Бујановац да истрају удружени око пројекта, на добробит сваког појединца, породице, заједнице, генерално, ,,региона који ће почети да размишља више о знању јер знање успоставља нови систем вредности,  унапређује нашу економију, културу, свеобухватно доприноси бољитку друштва“, казао је секретар.

Говорећи о важности подизања квалитета нашег друштва проф. др Зоран Милишевић је нагласио да: ,,Друштво знања гарантује унапређење сваког нашег простора, а добар корак ка том циљу можда није видљив за годину или две, али у једној деценији верујем да ће бити важан инструмент управљања квалитетом живота људи“.

Економски факултет у Суботици је акредитована високошколска институција у саставу Универзитета у Новом Саду, основана 1960. године, са дугом традицијом у образовању студената у области економије, менаџмента и пословне информатике. Oд 2011. године, Економски факултет, поред Суботице и Новог Сада, наставни процес реализује и на Одељењу факултета у Бујановцу, када је уписана прва генерација студената на основне академске студије, студијског програма Маркетинг. На Одељењу Економског факултета у Бујановцу настава се одвија комплетно на српском језику, а 30% наставе на предметима се изводи и на албанском језику.

На основим и мастер академским студијама студира близу 400 студената, од чега око 60 % студената српске националности, око 40 % студента припадника албанске националне мањине, као и неколико студената припадника ромске националне мањине.

Број студената који су завршили основне академске студије и стекли стручни назив дипломирани економиста на Одељењу факултета у Бујановцу, од његовог оснивања, износи 178, док је 13 студената завршило мастер академске студије.

Специфичност бујановачког одељења се огледа у томе што се студенти школују по студијском програму Међународна и европска економија и бизнис, који није доступан у Суботици и Новом Саду, а у школској 2019/2020. години, у прву годину основних академских студија на студијски програм Међународна и европска економија и бизнис, уписано је укупно 78 студената.