SEKRETAR MILOŠEVIĆ NA KONFERENCIJI POSVEĆENOJ OTKRIVANJU DAROVITE DECE

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Udruženje vaspitača Vojvodine organizovali su u subotu, 8. februara 2020, u Novom Sadu konferenciju posvećenu otkrivanju darovite dece u predškolskim ustanovama.

Tim povodom prisutnima se obratio pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.

„Kada se osvrnemo na kreativne i inovativne ljude, koji su važni i sa ekonomskog, ali pre svega sa humanističkog aspekta, to govori o tome da kao društvo razmišljamo o budućnosti. Inovativnost i nova rešenja onih koji su u stanju da menjaju tok civilizacije nema bez zrele, naučno profilisane, ali i strukom nadahnute aktivnosti da one, najbolje među nama, prepoznamo još u najranijem uzrastu“, rekao je sekretar Milošević.

Skup je okupio prosvetne radnike iz naše zemlje i regiona. Razmenili su iskustva o tome kako da se prepoznaju darovita deca još u najranijem uzrastu, u predškolskim ustanovama. Takođe su bile zanimljive i ideje o tome kako te talentovane mališane podstaknuti da razvijaju svoju kreativnost.

„Ova konferencija je samo jedna u nizu konferencija i zapravo rezultat projekta koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Svakako moramo se zahvaliti Pokrajinskom sekretarijatu i posebno sekretaru Zoranu Miloševiću što je prepoznao vaspitačku školu, ali i sve ostale strukovne visoke škole“, kaže Bojan Milošević, direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta: „Mapiranje darovitosti i potencijala za kreativnost kod dece predškolskog uzrasta“ koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.