САЈАМ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ ПРВИ ПУТ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић одржао је у уторак 28. марта 2017. радни састанак у вези са организацијом једне нове сајамске манифестације о тешњој, конкретној сарадњи између науке и привреде, која би требало да допринесе убрзаном економском развоју. Нова сајамска манифестација требало би да носи назив: „Сајам науке и привреде“, а иницијатива је потекла од покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, Зорана Милошевића.

Организовање првог Сајма науке и привреде подржали су сви учесници састанка: потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачки делатност проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Душан Николић, генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић и председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић.

Образлажући идеју да се одржи први Сајам науке и привреде, Ђорђе Милићевић је овом приликом истакао да смо достигли такав степен развоја привреде коме је потпора науке, нових техничко-технолошких достигнућа и иновација заправо потребна како бисмо постигнути привредни раст додатно убрзали.

У разговору се показала пуна оправданост одржавања таквог сајма, чији резултати и ефекти ће бити видљиви не само у области привреде, малих и средњих предузећа која немају своја развојна одељења и којима је зато помоћ науке посебно потребна, већ и у области пољопривреде, у којој има великог простора за примену нових знања у циљу обезбеђивања профитабилније производње. Новосадски сајам ће бити богатији за још једну значајну манифестацију, а Универзитету у Новом Саду биће омогућено унапређивање једног главног сегмената деловања, а то је трансфер знања у конкретне привредне пројекте.

Скуп са пет чланова Покрајинске владе, ректором УНС, директором Новосадског сајма и директором Привредне коморе Војводине постао је Организациони одбор за одржавање првог сајма науке и привреде у 2017. години, којим ће председавати потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић.

Покрајинска влада ће бити покровитељ сајма и стожер активности у организовању ове манифестације. На састанку су Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за привреду и туризам задужени да буду носиоци посла, у сарадњу са Новосадским сајмом, око организовања Сајма науке и привреде.

Такође, договорено је да се председнику Покрајинске владе предложи формирање тима који би радио на изради посебног стратешког документа о вишегодишњој сарадњи Покрајинске владе и Новосадског универзитета, а у циљу тешњег повезивања науке и привреде.28032017_milicevic_sastanak-03novo