SA 20 MILIONA DINARA PODRŽANI PROJEKTI VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA I DAROVITI STUDENTI

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja predstavnicima visokoobrazovnih  ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini oko 20 miliona dinara, na osnovu četiri javna konkursa.

Sa blizu 17,8 miliona dinara finansirani su razvojnoistraživački projekati visokih škola strukovnih studija, zatim projekti koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u umetnosti i naučnoistraživački projekti nacionalnih manjina. Takođe, sa dva miliona dinara podržano je 13 darovitih studenata na šest fakulteta.

Prof. dr Zoran Milošević je naglasio da je kroz podršku razvojnoistraživačkih, umetničkih, te naučnoistraživačih projekata nacionalnih manjina, uspostavljen kvalitetniji odnos prema stvaralaštvu u visokom obrazovanju, koje nije samo na fakultetima i institutima, nego i na visokim školama.

On je naglasio da se od prošle godine, preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, podržavaju istraživački projekti u umetnosti, te da ta oblast ranije nije bila dovoljno pokrivena. Na ovogodišnjem konkursu je sa 6,4 miliona dinara podržano ukupno 16 projekata, i to 14 projekata Akademije umetnosti u Novom Sadu i dva projekta Akademije klasičnog slikarstva, Edukons.

Profesor Milošević je naveo i da je za razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija opredeljeno 6,4 miliona dinara, a podržano je 14 projekata koje je predložilo devet visokih škola.

„Kroz konkurs za podršku naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, prepoznat je istraživački potencijal koji nam govori o lepoti života u Vojvodini, koja je upravo u različitosti“, naveo je Milošević i dodao da je sa pet miliona dinara podržano 13 projekata, koji pokrivaju različite teme od jezičkih, demografskih, etnokulturoloških.

Preko konkursa za darovite studente, kako je Milošević naveo, kroz stipendije, koje u iznosu od 15 hiljada obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost i 5 hiljada koje obezbeđuje poslodavac, podržava se rano uključivanje studenata u rad.