REALIZOVAN PROJEKAT: „ZIMSKE EDUKATIVNE I REKREATIVNE AKTIVNOSTI STUDENATA“

Najbolje rangirani studenti Univerziteta u Novom Sadu, kao i ostalih visokoškolskih ustanova u AP Vojvodini, boravili su na skijanju u Ski centru Kopaonik, u periodu od 13. do 20. decembra 2020.

I ove godine zahvaljujući projektu: „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“, koji je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 135 najbolje rangiranih studenata dobilo je priliku da posete jednu od najlepših planina Srbije i steknu nove veštine i znanja o boravku u prirodi u zimskom periodu.

Ovim projektom Sekretarijat je još jednom pokazao svoju brigu o najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu, motivišući ih da i u nastavku svoje akademske karijere nastave da pružaju izuzetne rezultate.

Sadržaj edukativnog i rekreativnog karaktera sproveden je od strane profesora, instruktora i studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kao i gostujućih predavača. Učesnicima projekta omogućeno je da prošire svoja znanja iz društveno – humanističkih, kao i medicinskih oblasti, steknu nove veštine i iskustva, ali ono što je najvažnije stvore prijateljstva za čitav život.

Realizator ovog projekta čiji je cilj podizanje svesti o značaju sporta u oblikovanju mladih ljudi i promovisanje pravih vrednosti, kao što su: obrazovanje, fizička aktivnost i zajedništvo, je Univerzitetski sportski savez Novog Sada.