RADIONICA O TRANSFERU ZNANJA U MALA I SREDNJA PREDUZEĆA NA NOVOSADSKOM SAJMU

Radionica pod nazivom: „Transfer znanja u mala i srednja preduzeća u prehrambenom sektoru“, održana je danas u Kongresnom centru Master, u organizaciji Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, a u okviru 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Učešće na radionici uzela je i pomoćnica u pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Jelena Stanić Marić.

Radionica je organizovana u sklopu međunarodnog projekta: „Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda“, u saradnji sa projektnim partnerom iz Irske i namenjena je predstavnicima malih i srednjih preduzeća, kao i akademskoj i istraživačkoj zajednici.

Cilj radionice je unapređenje poslovnog ambijenta za efikasniju i čvršću saradnju između nauke i privrede, kao osnovni preduslov za implementaciju inovativnih ideja u praksi. Učesnici radionice imali su priliku da se upoznaju sa načinima prenosa znanja, upravljanja znanjem, prenosa tehnologije i uspostavljanja dijaloga između nauke i industrije, kao i sa primerima dobre prakse irskog prehrambenog sektora.