PROF. DR ZORAN MILOŠEVIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU DANA FAKULTETA ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ

Povodom Dana Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prisustvovao je danas Svečanoj akademiji, koja je održana u amfiteatru fakulteta u Novom Sadu.

Prof. dr Zoran Milošević obratio se prisutnima, profesorima i studentima ,,koji imaju privilegiju da uče i rade u eminentnoj kući sa imenom jednog divnog čoveka koji je imao viziju u izuzetno teškom vremenu, a koja se danas materijalizuje u svojoj lepoti“, kako je resorni sekretar rekao, ,, jer je tada, govoriti o visokom obrazovanju, u smislu ovakve inicijative, bilo za svaku pohvalu, a danas to smatramo tekovinom u kojoj svi treba da sagledamo pre svega kvalitet.“

,,Želim da podvučem par važnih detalja koji su svojstveni svima. Univerziteta nema bez internacionalizacije. Siguran sam da ste i tom izazovu dorasli, jer smo deo modernog sveta koji veruje da se civilizacija može unaprediti samo znanjem. Dodajem tome i digitalizaciju. Moramo biti vidljivi, od studentske službe i administriranja do komunikacije sa svetom, a svako od Vas, od portira do dekana, mora dati srazmerno kvalitativan doprinos da budete još bolji“, istakao je sekretar Milošević.

Govoreći o ulozi obrazovanja u društvu, sekretar je istakao: ,,Osim svoje misije da unapredi društvo i da bude faktor razvoja, obrazovanje ima i svoju socijalnu i humanističku misiju. Neko će reći da postoji i profitabilna osnova. Baviti se naukom nije profitabilno, a ako se profit i ostvaruje, usmeren je ka budžetu Republike Srbije. “.

Na kraju svog obraćanja, prof. dr Zoran Milošević naglasio je da Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić danas ima jasnu viziju svoje budućnosti i da kvalitetom svog rada kroz akreditovane studijske programe pokazuje smisao svog postojanja.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika; Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarno angažovanih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na ovoj instituciji uspešno je završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na tom fakultetu.