PRIPREMNI SASTANAK POVODOM ODRŽAVANJA MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA U OKVIRU KINESKE INICIJATIVE „16+1“

Pripremni sastanak povodom održavanja dve velike međunarodne konferencije, Petog dijaloga o politikama u obrazovanju Kina–CIEZ i Četvrtog sastanka Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Kine i CIEZ, održan je na Univerzitetu u Novom Sadu 30. juna 2017. godine.

Reč je o konferencijama koje će biti održane na Univerzitetu u Novom Sadu u septembru 2017. godine u okviru kineske Inicijative „16+1“, koja za cilj ima intenziviranje i proširivanje saradnje NR Kine sa 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope (Kina–CIEZ) u oblasti investicija, transporta, finansija, nauke, obrazovanja i kulture.

Osim visokih zvaničnika visokoškolskih institucija i predstavnika državnih organa iz zemlje i inostranstva, sastanku je prisustvovala i podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Svetlana Mihić.

Republika Srbija će u septembru 2017. biti  domaćin Petog dijaloga o politikama u obrazovanju Kina–CIEZ (5th China-CEEC Education Policy Dialogue), koji će okupiti ministre visokog obrazovanja 15 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine. Takođe, na Univerzitetu u Novom Sadu biće održan Četvrti sastanak Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Kine i CIEZ (4th China-CEEC Heigher Education Institutions Consortia (HEIC) meeting), koji će okupiti rektore šezdesetak vodećih univerziteta iz centralne i istočne Evrope i Kine.

Pored Srbije, u ovoj Inicijativi učestvuju Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija.