PREDSEDNIK POKRAJINSKE VLADE IGOR MIROVIĆ I POKRAJINSKI SEKRETAR ZORAN MILOŠEVIĆ U POSETI UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović posetio je danas Univerzitet u Novom Sadu, gde se sastao se sa rektorom prof. dr Dušanom Nikolićem i njegovim saradnicima. Na sastanku, u kojem je učestvovao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, razgovaralo se o nastavku bliske saradnje institucija, o definisanju prioriteta i zajedničkih zadataka, kao i o redefinisanju nasleđenih problema. Razgovaralo se i o idejama i mogućnostima da Univerzitet, kroz strateško povezivanje sa pokrajinskim institucijama i uz korišćenje podsticajnih mera, postane generator novih radnih mesta i razvoja.

Rektor Nikolić se predsedniku Miroviću zahvalio na podršci koju kao predsednik Pokrajinske vlade usmerava akademskoj zajednici i zajedno ga sa svojim saradnicima obavestio o nizu aktivnosti i uspeha koje Univerzitet realizuje i postiže: istaknuti su sve bolja vidljivost Univerziteta na međunarodnoj naučnoj sceni i njegovi prestižni rezultati, a razgovaralo se i o daljim koracima koje treba preduzeti kako bi se postizanje takvih rezultata nastavilo. Rektor se zahvalio na pomoći Pokrajinske vlade povodom predstojećeg uređenja kampusa Univerziteta rekavši da je reč o kapitalnom projektu, važnom i za domaće studente i profesore, ali i za one koji iz inostranstva u našu zemlju dolaze zbog studiranja ili učešća u projektima.

Na sastanku je rečeno da je primetno sve veće interesovanje stranih studenata koji bi svoje školovanje mogli da nastave u Novom Sadu, što bi i za grad i za Pokrajinu bio velika i značajna mogućnost za razvoj i promociju. Rektor je kao jednu od značajnih aktivnosti Univerziteta naveo i organizaciju naučnih skupova i konferencija čiji značaj prerasta državni i regionalni, a koje bi trebalo da se u narednih godinu dana pripreme i realizuju u Novom Sadu.

Kako je na sastanku rekao predsednik Mirović, Univerzitet u Novom Sadu zbog potencijala koje ima i zbog rezultata koje postiže zaslužuje odgovoran i temeljan pristup. Ocenivši da je „univerzitet naša snaga“, podvukao je da se sa jednakom pažnjom mora razgovarati i o tehničko-investicionim projektima Univerziteta, ali i o suštinskim pitanjima visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Rekavši da sve ono što se ulaže kao vrednost, mora da ima i svoj strateški cilj, predsednik Mirović je istakao spremnost Pokrajinske vlade da sa Univerzitetom u Novom Sadu, Gradom Novim Sadom i Republičkim ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učestvuje u rešavanjima pitanja koja se tiču unapređenja uslova u kojima radi Univerzitet u Novom Sadu, kao i u pitanjima koji će omogućiti trasiranje puta za njegov dalji uspešan razvoj.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof dr. Zoran Milošević istakao je na današnjem sastanku, između ostalog, značaj partnerskog odnosa Pokrajinske vlade i Univerziteta, a zatim i stremljenje resornog sekretarijata da pomogne osnaživanje Univerziteta i njegov integritet, kao i da pomogne redovno funkcionisanje fakulteta i njihovih investicija.14032017_mirovic_rektorat-02novo