„PRAVO NA PRVU ŠANSU“ ZA DEVET DOKTORA NAUKA

U okviru akcije „Pravo na prvu šansu“ Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinska vlada je, ove godine, izdvojila 10 miliona dinara, s ciljem poslovnog angažovanja nezaposlenih doktora nauka na naučnoistraživačkim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević, uručio je devet ugovora istraživačima-realizatorima projekata koji su ispunili uslove konkursa i dobili mogućnost da predložene projekte realizuju na fakultetima i instituicijama u narednih 12 meseci.

Čestitajući kandidatima, resorni sekretar prof. dr Zoran Milošević im se zahvalio što su konkurisali, ,,imali hrabrosti da još jednom pokažu da su stasali i da zaslužuju svoju šansu u akademskoj zajednici, kao i dekanima fakulteta, koji su svojim prisustvom podržali i podstakli naše mlade da nastave u istom ritmu, jer upravo oni koji su doktorirali, znaju kako se dolazi u sazvežđe uspeha, a to je velikim radom, trudom i posvećenošću, rukovođenjem mudrošću mentora i profesora“, rekao je sekretar.

,,Negovati naučnoistraživačku delatnost nije stvar administracije ili dekana već je decenijski posao, a odgovorna politika može pomoći u boljoj pozicioniranosti Univerziteta i mi ćemo narednih meseci poraditi na vrednovanju ,,citiranih“ naučnika, što će javnosti predočiti stručnjake koji su prepoznati svojim radom u naučnim časopisima. Osvrnućemo se na internacionalizaciju, kao i na doktorante koji su prvu šansu potražili u inostranstvu“, kazao je prof. dr Zoran Milošević i dodao: „U saradnji pre svega sa Vama, pozvaćemo kolege na interdisciplinarnu konferenciju radi boljeg uvida u činjenicu ko su ti mladi koji su otišli i da vidimo zašto su otišli. Ako se i ne vrate, prilika je da sarađujemo, da steknemo uvid u tehnologije njihovog rada, u nove metode, a kroz zajedničko okupljanje da pokažemo da je Srbija, Vojvodina, njihovo mesto i da će uvek biti naši naučnici.  Nama se ne sme ponoviti Pupin, ni greške gde su ljudi, odlazeći, odnosili deo svog srca. „

Sekretar Milošević je naglasio da je siguran da će „ta politika koja se ne personalizuje, već se vrednosno odnosi na naše naučnoistraživačke institucije i fakultete rezultirati jednim novim kriterijumom i prepoznati nove profesore koji u budućnosti treba da nose naš naučni, ali i kvalitet visokog obrazovanja.“

„Pomoći ćemo da jednim kritičkim, ali pre svega akademskim pristupom budemo deo promena. Orijentacija na one koji traže prvu šansu najbolji je put da fakulteti prepoznaju dolazeću generaciju koja stasava u jednom novom naučnom ambijentu Srbije i modernog sveta. “ rekao je prof. dr Milošević.

Javni konkurs za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu“ trajao je od 1. do 20. septembra 2019. Na konkurs se javilo ukupno 13 kandidata od kojih je devetoro kandidata ispunilo uslove i dobilo mogućnost da predložene projekte realizuju na: Filozofskom fakultetu, Fakultetu tehničkih nauka, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultetu za ekonomiju i iženjerski menadžment u Novom Sadu, Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitetu Edukons i Fakultetu za sport i turizam TIMS.

Događaju su prisustvovali i dekani fakulteta i institucija koji se nosioci realizacije projekata.