POTVRDA DOBRE SARADNJE UNIVERZITETA U NOVOM SADU I UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Delegacija Pokrajinske vlade koju su činili pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević i rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dušan Nikolić, posetili su danas rektorat Univerziteta u Banjoj Luci i tom prilikom se sastali sa ministrom nauke i tehnologije, prof. dr Jasminom Komićem i rektorom  Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Milanom Matarugom. Na sastanku je bilo reči o aktuelnostima iz oblasti unapređenja naučnoistraživačkog rada i saradnje dva univerziteta.

Ističući značaj ove posete pokrajinski sekretar Milošević rekao je da je uvek bilo i onih područja koje treba revitalizovati i fokusirati se, pre svega, na saradnju nauke i privrede, kao i na iskustva koja u tom smislu ima Univerzitet u Novom Sadu.

„ Raduje me što smo danas, i razgovarajući sa predsednicom Vlade Republike Srpske, Željkom Cvijanović, rektorom UNIBL i resornim ministrom, postigli visok nivo saglasnosti da sva ta područja treba revitalizovati, pre svega kulturološki, ali i racionalno, jer nauka je nešto što treba da doprinese opštoj dobrobiti  i nešto što stvara novu vrednost. Nova vrednost su svakako i ljudi i njihov kvalitet, ali i ono što će se odraziti na naš ukupan privredni razvoj“, naglasio je Milošević.

Ministar Komić izjavio je da je današnji sastanak potvrda dobre saradnje dva univerziteta i kompletne akademske zajednice u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.

„Tokom ovakvih razgovora mi sagledavamo nove mogućnosti koje su, između ostalog, u vezi sa akreditacijom visokoškolskih ustanova. To je u skladu sa postavljanjem naših strateških ciljeva, a to su: kvalitet i izvrsnost u naučnoistraživačkom radu, veća međunarodna vidljivost, kao i saradnja između privrede i akadamske zajednice. Na tome stalno insistiramo ceneći da je komercijalizacija znanja od izuzetnog značaja za celokupan društveni razvoj, a Univerzitet u Novom Sadu u tom smislu može da nam ponudi svoja iskustva i modele“, rekao je Komić.

Rektor Nikolić je istakao da je sastanak u Banjoj Luci bio odlična prilika da se razmene još neka iskustva o proširenju saradnje, ali i da se čuje više o mogućnostima resornog ministra i pokrajinskog sekretara u pogledu podrške koja je potrebna za realizaciju različitih projekata.

„Razgovarali smo i o tome da Univerzitet u Novom Sadu stavi na raspolaganje Univerzitetu u Banjoj Luci određene resurse. Naš Univerzitet ima blizu 250 laboratorija u različitim oblastima, imamo veliki broj baza podataka, bogate knjižne fondove i mislimo da to možemo da podelimo sa našim kolegama iz Banja Luke“  rekao je Nikolić.

Izražavajući zahvalnost na poseti delegaciji iz Vojvodine, rektor Mataruga je istakao da je na današnjem sastanku konstatovano da uprkos dobroj saradnji dva univerziteta uvek ima mesta za unapređenje dobrih odnosa ove dve institucije i podsetio da su Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Novom Sadu potpisali Memorandum o saradnji u novembru prošle godine, koji je već dao efekte.