POTPREDSEDNICA ASOCIJACIJE KANADSKIH KOLEDŽA I INSTITUTA U POSETI POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU

Potpredsednica Asocijacije kanadskih koledža i instituta, Mari-Žoze Fortan, posetila je danas Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Tim povodom gospođu Fortan primila je podsekretar pokrajinskog sekretara, prof. dr Svetlana Mihić i pomoćnik pokrajinskog sekretara, Nela Milišić. Tema sastanka bila je upoznavanje sa kanadskim visokoškolskim primenjenim programom obrazovanja, razmena iskustava i ideja, kao i mogućnost povezivanja i  uspostavljanja saradnje.

Predstavljajući rad Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost podsekretar Mihić je naglasila da je Sekretarijat prepoznao nova stremljenja u društvu i najavila pokretanje novog programa koji će biti usmeren na povezivanje nauke i privrede.

„ Na Okruglom stolu koji je Sekretarijat organizovao u okviru Sajma obrazovanja, bilo je reči o povezivanju nauke i privrede. Učesnici sastanka su se složili da je neophodno da predstavnici privrednih subjekata prikažu svoje potrebe prema nauci i da kontaktiraju akreditovane naučno-istraživačke institucije, koje mogu da joj pomognu u tome“, kazala je podsekretar Mihić i dodala da su obrazovni sistemi Kanade i Srbije slični, budući da obe zemlje akcenat stavljaju na primenjenim istraživanjima.

Govoreći o kanadskom modelu obrazovanja gospođa Fortan je istakla da se jednom godišnje sprovodi istraživanje koliko su poslodavci zadovoljni studijskim programima u Kanadi. Prema njenim rečima poslednje istraživanje pokazuje da se 90 odsto studenata koji završe neki od 8.000 primenjenih programa zaposli do šest meseci po sticanju diplome, a 95 odsto kompanija u kojima rade, zadovoljne su kvalitetom njihovog znanja i veština.

„Mi u Kanadi imamo puno primenjenih programa obrazovanja i upravo tu vidimo mogućnost za saradnju i povezivanje sa obrazovnim sistemom Srbije“, rekla je Fortan i dodala da se ta saradnja može ostvariti potpisivanjem sporazuma između ministarstava, ali i između asocijacija visokih strukovnih škola ove dve zemlje. Takođe, Fortan je istakla da postoji mogućnost organizovanih poseta srodnih strukovnih studija, jer mobilnost studenata i profesora predstavlja osnov dobre i uspešne saradnje.

Sastanku su prisustvovali i Brano Savić, direktor  Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu i predsednik Asocijacije škola strukovnih studija i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koji su predstavljajući programe svojih škola, upoznali gospođu Fortan sa funkcionisanjem našeg sistema obrazovanja strukovnih studija.

Nakon sastanka u Sekretarijatu, podsekretar Mihić i gospođa Fortan obišle su Visoku poslovnu školu strukovnih studija, gde je gospođa Fortan imati priliku da se upozna sa radom jedne od vodećih visokih strukovnih škola u AP Vojvodini. img_3647novo