ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЧЛАНОВИМА СТРУЧНИХ САВЕТА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић присуствовао је данас радном састанку са члановима стручних савета осам научних области. Тим поводом потписани су и уговори о њиховом ангажовању.

Стручни савети представљају експертска радна тела Секретаријата која се у свом раду руководе професионалном етиком и искуством у научном раду. Њихов задатак је да, у складу са расписаним јавним позивима Секретаријата,  дају мишљење и стручну анализу приспелих пријава пројеката, предложе промене или допуне пријављених пројеката, као и да дају своју стручну анализу у смислу научне, истраживачке и развојне компоненте предложених пројеката.

Стручни савети формирани су за следеће научне области:

За област биотехничких наука:

 1. Проф. др Драгица Стојановић, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
 2. Проф. др Игор Јајић, ванредни професор Пољопривредног факултета, члан
 3. Проф. др Сандра Бијелић, ванредни професор Пољопривредног факултета, члан

За област друштвених и хуманистичких наука:

 1. Проф. др Жељко Вучковић, редовни професор Педагошког факултета, председник
 2. Проф. др Љубиша Деспотовић, редовни професор Факултета за европске правно-политичке студије, Универзитет EDUCONS, члан
 3. Проф. др Снежана Смедеревац, редовни професор Филозофског факултета, члан
 4. Проф. др Слободан Бјелица, ванредни професор Филозофског факултета, члан
 5. Проф. др Драган Тешановић, редовни професор Природно-математичког факултета, члан

За област медицинских наука:

 1. Проф. др Александар Рашковић, ванредни професор Медицинског факултета, председник
 2. Проф. др Татјана Пушкар, ванредни професор Медицинског факултета, члан
 3. Проф. др Весна Стојановић, ванредни професор Медицинског факултета, члан

За област правних и економских наука:

 1. Проф. др Недељко Тица, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
 2. Проф. др Мирко Кулић, редовни професор Правног факултета за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија, члан
 3. Проф. др Бранко Бјелић, редовни професор Економског факултета, члан
 4. Проф. др Татјана Бугарски, редовни професор Правног факултета, члан
 5. Проф. др Горан Анђелић, ванредни професор Факултета пословне економије, Универзитет EDUCONS, члан

За област природно-математичких наука:

 1. Проф. др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор Природно-математичког факултета, председник
 2. Проф. др Срђан Рончевић, ванредни професор Природно-математичког факултета, члан
 3. Проф. др Зорана Лужанин, редовни професор Природно-математичког факултета, члан

За област спортских наука:

 1. Проф. др Борислав Обрадовић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања, председник
 2. Проф. др Небојша Максимовић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања, члан
 3. Проф. др Марко Стојановић, ванредни професор Факултета спорта и физичког васпитања, члан

За област техничких наука:

 1. Проф. др Стеван Станковски, редовни професор Факултета техничких наука, председник
 2. Проф. др Властимир Радоњанин, редовни професор Факултета техничких наука, члан
 3. Проф. др Бранко Маркоски, ванредни професор Техничког факултета „Михајло Пупин“, члан

За област технолошких наука:

 1. Проф. др Сања Подунавац Кузмановић, редовни професор Технолошког факултета, председник
 2. Проф. др Биљана Шкрбић, редовни професор Технолошког факултета, члан
 3. Др Небојша Илић, виши научни сарадник Научног института за прехрамбене технологије, чланimg_3701novoimg_3702novo