POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU STUDENATA ROMSKE NACIONALNOSTI

U sklopu projekta „Romaversitas“ trideset studenata romske nacionalnosti iz cele Srbije, potpisalo je danas u salonu 33 Pokrajinske vlade ugovore o stipendiranju. Romaversitas Srbija nastoji da bude u kontaktu i da podrži romske studente u kontinuitetu tokom njihovih studija. To znači da će Romaversitas Srbija pomoći romskim studentima u procesu koji vodi do njihovog diplomiranja i pokušati da ih osnaži da nakon studija pronađu posao.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Dušica Rakić koja je tom prilikom pozdravila prisutne studente i kazala da su oni svojim trudom i zalaganjem učinili da budu ponos ne samo svojih roditelja, već i cele romske zajednice.

„Učenjem i radom, kao i sticanjem akademskog znanja možete obezbediti sebi bolji kvalitet i bolje uslove života. S tim u vezi Pokrajinski sekretarijat je prepoznao značaj visokog obrazovanja nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica i prvi put u svom mandatu 2017. otvorio konkurs koji je namenjen podršci naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini“, naglasila je zamenica Rakić i dodala da osim tog programa Sekretarijat ima još programa na koje mogu konkurisati pripadnici nacionalnih manjina-naconalnih zajednica, kao što su: regresiranje prevoza studenata, učešće na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate. Takođe, mladi nezaposleni doktori nauka, imaju mogućnost da učestvuju u akciji “Pravo na prvu šansu“ i tako dobiju šansu da se, na godinu dana, zaposle na nekoj od visokoobrazovnih institucija u AP Vojvodini.

Potpisivanje ugovora organizovala je Kancelarija za inkluziju Roma u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte i Vojvođanskim romskim centrom za demokratiju.