POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA U NOVOM SADU I KOMPANIJE MICROSOFT

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u četvrtak 8. decembra 2016. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Univerziteta u Novom Sadu i kompanije Microsoft. Inicijator potpisivanja ovog memoranduma bio je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Memorandum je u ime institucija potpisao rektor Univerziteta prof. dr Dušan Nikolić i generalni direktor kompanije Microsoft za Srbiju i Crnu Goru gospodin Željko Vujinović. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i dr Sabolč Halaši, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Ova saradnja će omogućiti profesorima i studentima Univerziteta u Novom Sadu pristup resursima, treninzima, ekspertizi i tehnologijama u cilju pripreme studenata za život i rad u 21. veku. Pored toga, profesorima Univerziteta biće omogućen pristup alatima, forumima i resursima koji pomažu izgradnju zajednica, podržavaju saradnju i pristup kvalitetnom sadržaju i podržavaju profesore u integrisanju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u predavanja. Jedan od predmeta saradnje odnosi se i na osnaživanje studenata da koriste informaciono-komunikacione tehnologije prilikom izrade svojih zadataka i u učenju.
potpisisporazorazumevanjumajklsoft-blu_023