POTPISAN MEMORANDUM O OSNIVANJU LEKTORATA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Memorandum o saglasnosti o osnivanju lektorata hrvatskog jezika i književnosti potpisan je danas u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.

Memorandum su potpisali: prof. dr Blaženka Divjak, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije naglasila je da sam lektorat nije tu da bismo mogli da kažemo da ga imamo, već je on veoma bitan za razvoj jezičkih kompetencija nastavnika koji sprovode nastavu na hrvatskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini. Viček je dodala i da se Ministarstvo zalaže da svaka nacionalna manjina ima veoma kvalitetne udžbenike za nastavu na maternjem jeziku.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zorana Miloševića, na Univerzitetu u Novom Sadu neguje se veliki broj jezika, a osnivanjem lektorata za hrvatski jezik učinjen je snažan korak ne samo u afirmaciji hrvatske nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nego i srpske zajednice u Hrvatskoj.

„To je gest koji će nadići pravne aspekte, jer život je već uveliko uspostavio saradnju između Univerziteta u Novom Sadu i uvaženih kolega iz Hrvatske. Važno je, takođe, da će hrvatska  nacionalna manjina – nacionalna zajednica dobiti novi dinamizam, ne samo u afirmaciji nacionalne kulture, nego i u sportu, privredi, pa i politici“, rekao je Milošević i dodao da u tom smislu raduje i podrška ministarke Divjak, koja je na temelju potrebe za saradnjom i priključivanju Evropskoj uniji, iznela svoj vrednosni stav da će Hrvatska pružiti pomoć Srbiji na tom putu.

Ministar nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, prof. dr Blaženka Divjak, izjavila je da se jako raduje istorijskom trenutku za hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji.

„Ovo je proces koji je dugo trajao i tu je trebalo dosta prepreka rešiti. Takođe, ovo je vrlo važan trenutak u tome da se saradnja između Republike Hrvatske i Republike Srbije u naučno-obrazovnom smislu konkretizovala i unapredila i na način da smo otvorili rektorat na Univerzitetu u Novom Sadu, na čemu posebno zahvaljujem ministru Šarčeviću, koji je poslednjih šest meseci, zajedno sa mnom, dao posebni podsticaj da se do ovog rezultata dođe, izjavila je ministarka Divjak.

Na osnovu Memoranduma o saglasnosti sporazumnih strana, lektorat hrvatskog jezika i književnosti će biti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Reč je o reciprocitetu, budući da lektorat za srpski jezik i književnost postoji na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.