POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU NOVOG BLOKA MEDICINSKOG FAKULTETA

Pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević o izgradnji novog bloka Medicinskog fakulteta