POKRAJINSKA VLADA PO PRVI PUT FINANSIRA NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKATE NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore predstavnicima akreditovanih visokoškolskih ustanova, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2017. godini

Čestitajući rukovodiocima projekata, Milošević je istakao da nakon razvojno-istraživačkih i umetničko-istraživačkih projekata, naučnoistraživački projekti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica zaokružuju posebno izražen senzibilitet prema našoj različitosti.

„ Drago mi je što je Pokrajinska vlada po prvi put prepoznala značaj ovakvih projekata i što smo otpočeli proces koji će značiti prepoznavanje ne samo nečega što pripada nacionalnim manjinama – nacionalnim zajednicama. To je potreba svih nas, jer predstavlja korak u razumevanju činjenice da nam je zajednički koren stvaralaštvo, to jest opšte dobro. Osim stručnih saveta, koji su ocenjivali problemski i metodološki kvalitet, ovi projekti su prepoznati i od strane nacionalnih saveta, koji su dali svoj sud o tome šta je u interesu samih nacionalnih zajednica“, rekao je Milošević i dodao da će sledeće godine budžet Sekretarijata biti izdašniji prema ovim projektima, ali primereno konkurentnosti.

Na Konkurs, za čiju realizaciju je predviđeno 4 miliona dinara, stiglo je ukupno 18 prijava, a odobreno je 10 predloga projekata sa 5 visokoškolskih institucija, i to: Filozofskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Pedagoškog fakulteta u Somboru i Univerziteta EDUKONS, Fakultet poslovne ekonomije.

Najviše projekata dobila je mađarska nacionalna zajednica – četiri projekta, dva projekta je dobila romska nacionalna zajednica i po jedan projekat dobili su: rumunska, slovačka, rusinska i bunjevačka nacionalna manjina – nacionalna zajednica.