POKRAJINSKA VLADA OPREDELILA 41 MILION DINARA ZA 61 PROJEKAT VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA U AP VOJVODINI

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja predstavnicima visokoobrazovnih ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini od 41 milion dinara za 61 projekat, a na osnovu tri javna konkursa. Reč je o konkursima: za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za projekte koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti i kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Obraćajući se prisutnima sekretar Milošević se zahvalio članovima stručnih saveta koji su ocenjivali pristigle prijave, a pri tom nisu imali pravo da i sami učestvuju na raspisanim konkursima i naglasio da je ponosan na činjenicu da je pre dve godine insistirao i na raspisivanju umetničko-istraživačkih projekata.

„Danas ovi projekti predstavljaju posebnost na kojoj nam zavidi i Akademija umetnosti u Beogradu, jer su proistekli iz interakcije i produkt su javne politike u kojoj smo slušali jedni druge“, rekao je sekretar Milošević.

Kada je reč o naučnoistraživačkim projektima nacionalnih manjina, sekretar Milošević kaže da ostaje privržen ideji da je veza nauke i nastave svuda u svetu, pa i ovde, osnova autonomije i da je ona univerzalna relacija koja nas opredeljuje da naše studijske programe internacionalizujemo.

„Ono što je naša specifičnost, jesu upravo tolerancija i suživot nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine. Sve ono što afirmiše njihov život – kulturni obrasci, jezički problemi, demografski problemi, kao i pravni i politički aspekti njihovog života nas obavezuju da svi razmišljajući o njima, afirmišemo jednu prihvatljivu meru uvažavanja i respekta prema naučnom radu“, naglasio je Milošević i dodao da mi, takođe, imamo još jednu obavezu, a to je da budemo mesto okupljanja ideja i iz srpskog etničkog korpusa, a na to nas podstiče sporazum između AP Vojvodine i Republike Srpske.

„Dakle i nacionalna, i internacionalna, ali i multinacionalna posebnost je nešto što će i ubuduće krasiti naše razumevanje realnog života, koji nas obavezuje i u istraživačkoj delatnosti“, zaključio je Milošević.

Govoreći o kratkoročnim projektima sekretar Milošević je istakao da sama činjenica da je na konkurs pristiglo 189 prijava, a finansirano 36 projekata, pokazuje da je transparentnost izrodila konkurentnost.

U ime Univerziteta u Novom Sadu prisutnima se obratila i prorektorka za nastavu prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović istakavši izuzetno dobru saradnju sa Sekretarijatom, koji je prepoznao potrebu za unapređenjem i razvojem istraživanja i svih institucija na teritoriji AP Vojvodine koje se bave naučnoistraživačkom problematikom.

U svim svojim aktivnostima, Sekretarijat se oslanja i na stručna mišljenja eksperata iz 8 stručnih saveta, koji su formirani prema naučno-stručnim oblastima. Prema mišljenju prof. dr Nedeljka Tice, dekana Poljoprivrednog fakulteta i predsednika Stručnog saveta za pravne i ekonomske nauke, izuzetno je važno da postoje kratkoročni projekti, koji su veoma značajni za održivi razvoj AP Vojvodine, kao i da tu privilegiju nemaju istraživači na drugim univerzitetima u zemlji.

Prema rečima jednog od rukovodilaca projekata koji su prošli pozitivnu evaluaciju od strane stručnog saveta dr Jelene Vladić, docentkinje na Tehnološkom fakultetu koja je kao nosilac nagrade Danubius Young Scientist Award, proglašena za najbolju mladu naučnicu u Srbiji za 2018, podrška istraživanjima koju pruža Sekretarijat izuzetno je značajna mladim istraživačima, i to ne samo u finansijskom smislu, već predstavlja vid moralne podrške i podstrek da se rad istraživača nastavi istim entuzijazmom.

Ove godine finansirano je 13 projekata ukupno sedam nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, sa pet miliona dinara. Sredstva namenjena istraživačko-umetničkom stvaralaštvom u oblasti umetnosti ove godine iznose šest miliona dinara i namenjena su za finansiranje 12 projekata, dok je za kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini izdvojen 31 milion dinara za realizaciju 36 projekata.