POKRAJINSKA VLADA OPREDELILA 41 MILION DINARA ZA 61 PROJEKAT VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA U AP VOJVODINI

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je rešenja predstavnicima visokoobrazovnih ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini od 41 milion dinara za 61 projekat, a na osnovu tri javna konkursa: za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za projekte koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti i kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.